Băng cản nước theo yêu cầu
Băng cản nước dày 10mm, các loại nằm ngoài mẫu thông thường được chế tạo chế tạo đặc biệt bởi khuôn mẫu riêng. Đáp ứng yêu cầu chất lượng cao theo tiêu chuẩn và thiết kế từ phía khách hàng. Sản phẩm băng cản nước đạc biệt này được thường được dùng cho mạch ngừng của các dự án lớn như đập thủy lợi, thủy điện, các kết cấu khó thi công lắp đặt… Băng cản nước do Diệp Long sản xuất phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của TCVN 9407:2014 và BS 2571

Showing all 3 results