Băng cản nước dạng chữ O
– Băng cản nước PVC O150: Kích thước bản rộng là 15 cm, độ dày là 3 – 4.5 mm và chiều dài là 20m.
– Băng cản nước PVC O200: Kích thước bản rộng là 20 cm, độ dày là 3 – 4.5 mm và chiều dài mỗi cuộn là 20m.
– Băng cản nước PVC O250: Kích thước bản rộng là 25 cm, độ dày là 3 – 4.5 mm và chiều dài là 20m.
– Băng cản nước PVC O320: Kích thước bản rộng là 32 cm, độ dày là 3.5 – 5 mm và chiều dài là 15m.
– Sika Waterbars O-15: Chiều rộng là 15 cm, độ dày là 3 – 4.5 mm và chiều dài là 20m.
– Sika Waterbars O-20: Chiều rộng là 20 cm, độ dày là 3 – 4.5 mm và chiều dài là 20m.
– Sika Waterbars O-25: Chiều rộng là 25 cm, độ dày là 3 – 4.5 mm và chiều dài là 20m.
– Sika Waterbars O-32: Chiều rộng là 32 cm, độ dày là 3.5-5 mm và chiều dài mỗi cuộn là 15m.
Băng cản nước dạng chữ O dùng cho các khe co giãn của bê tông. Lưu ý đối với dạng O thì phần chữ O không bị lấp trong bê tông mà phải để lộ ra ngoài.

Showing all 7 results